Shopping Cart

No products in the cart.

Anullime dhe Kthime

 • A është e mundur që të anulloj porosinë?
  Po! Për të anulluar porosinë që keni kryer, mjafton që të lajmëroni Kujdesin ndaj klientit, në numrin e telefonit (+355) 69 60 11 001, Brenda 24 orëve nga kryerja e porosisë.
 • A mund të kthej një product që kam blerë tek ju?
  Po, ju mund të ktheni produktet që keni blerë tek https://www.universal.al, brenda 14 ditëve nga dita që e keni blerë produktin. Produktet që ktheni, duhet të jenë në kutinë origjinale, me paketimin dhe ambalazhimin e tyre, të mos jenë përdorur apo dëmtuar gjatë hapjes apo provës dhe tё shoqërohen me të gjithë aksesorët, fletët udhëzuese të përdorimit, bashkë me faturën e blerjes dhe fletën e garancisë.
  Nëse produkti i kthyer i plotëson kushtet e mësipërme dhe ju e keni reklamuar brend 24 orëve dhe kthyer brenda 2 ditëve punë, Universal ju rimburson të plotë shumën që keni paguar për blerjen e produktit, ose jua zëvendëson me një product tjetër në të njëjtën vlerë, sipas dëshirës suaj. Nëse reklami idhe kthimi bëhët më vonë se ky afat, por Brenda 14 ditëve nga marrja në dorëzim e produktit që ktheni, Universal ju jep mundësinë që produktin e kthyer ta zëvendësoni me një product tjetër, me të njëjtën vlerë, sipas dëshirës suaj.
  Për të lajmëruar kthimin e një produkti, ju lutem kontaktoni me kujdesin ndaj klientit, në numrin e telefonit (+355) 69 60 11 001
 • Në të gjitha rastet, kostoja e faturimit i faturohet klientit!